پژوهش در آموزش علوم پایه از جمله موضوعاتی است که باوجود تلاشهای صورت گرفته در طی سالهای گذشته، نتوانسته است همپای علوم پایه توسعه یابد. علیرغم جایگاه و رتبه بسیار مناسب ایران از حیث تولیدات و مستندات علمی در رشته شیمی در منطقه، عقب ماندگی هایی در پژوهشهای مربوط به آموزش شیمی در کشور وجود دارد. دانشگاه فرهنگیان به عنوان دانشگاهی ماموریت گرا  که رسالت اصلی آن تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برای دستگاه عظیم تعلیم و تربیت کشور است، امروز بستر مناسبی برای پرداختن به مقوله پژوهشهای آموزشی در همه رشته ها از جمله شیمی است.
مجله «پژوهش در آموزش شیمی» به عنوان یک مجله تخصصی این حوزه به صاحب امتیازی دانشگاه فرهنگیان از همه محققان، پژوهشگران، اساتید، معلمان و علاقمندان آموزش شیمی دعوت می نماید، با ارسال مقالات پژوهشی و یافته های علمی خود به این مجله ضمن کمک به غنای علمی و پربار شدن این نشریه، در نشر و توسعه دانش آموزش شیمی مشارکت نمایند.

هیات تحریریه مجله «پژوهش در آموزش شیمی»

شماره جاری: دوره 3، شماره 4، اسفند 1400